Brzeg, Sukiennice 2 lok 102
+ 537 295 512
Neyka@interia.pl

NEYKA AGENCJA REKLAMOWA

Grawerowanie Laserowe • Wydruki • Projekty • Krówki • Logotypy • Smycze

RODO

Szanowni Klienci!

W dniu 25 maja 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Dostosowaliśmy zapisy Regulaminu sklepu internetowego Neyka Agencja Reklamowa do zmian w prawie wprowadzonych w/w ustawą. Nowy regulamin dostępny jest pod tym linkiem.

Realizując obowiązek informacyjny nałożony na mocy przepisów w/w rozporządzenia pragniemy przypomnieć Państwu cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz zapoznać Państwa z prawami przysługującymi Państwu w związku z posiadaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Składnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Neyka Agencja Reklamowa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7471838456, pod adresem: Brzeg, Sukiennice 2 lok 102.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Państwa dane przetwarzamy :

w celu realizacji złożonych zamówień, wykonania zawartej umowy sprzedaży.

W szczególności Państwa dane przetwarzane są:

w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej allegro.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformy PayU, PayPal i Przelewy24 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji wysyłki zakupionych towarów.

W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny podali Państwo dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (zgodnie z
art.6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy osób, które przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

w celu świadczenia na Państwa rzecz bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Państwa informacji marketingowych i handlowych w postaci newslettera za pomocą e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych, programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);

w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać przekazane podwykonawcom w celu realizacji zawartej umowy. Przykładowo dane zostaną przekazane osobom trzecim w celu dostarczenia do Państwa zamówienia, pobrania od Państwa opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta.

Jak długo przechowujemy państwa dane?

Państwa dane są przechowywane przez cały okres posiadania konta w naszym sklepie internetowym. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia; realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z posiadaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Są to m.in.: prawo dostępu do Państwa danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych; prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Nasze dane kontaktowe

W przypadku pytań oraz we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Sukiennice 2 lok 102 lub pod adresem e-mailowym: neyka@interia.pl